Folkrace

Folkrace ses idag som en rolig sport och körs med bilar som är täckta och typbesiktade i Sverige. De körs på banor som är gjorda av grus eller asfalt och bilarna är byggda enligt särskilda säkerhetsföreskrifter. Detta är en sport som oftast kostar väldigt mycket och det är vanligt att man tävlar i folkrace. Många folkracetycker även om att titta på sporten. Det är viktigt att bilarna som deltar håller de säkerhetskrav som krävs enligt reglementet. Man får inte köra snabbare än 80 km i timmen i folkrace. Det finns dock de som kör fortare än så ändå. Banan ska vara byggd på ett sånt sätt att det inte går att komma upp i en högre hastighet.

Regler för att delta i Folkrace

Man får deltaga i folkrace sedan dess att man har fyllt 15 år, men om man inte har körkort behöver man deltaga i en debutanttävling. När man har fyllt arton får man deltaga i seniorklasserna, där det finns herr- och damklass såväl som veteranklass. Efter tävlingen säljs bilarna som har deltagit i tävlingen. Alla bilar ligger ute för 6500 kronor, förutom eventuella debutanter. Efteråt sker en lottdragning på anbuden. Man får dock demontera personlig utrustning innan försäljning, som till exempel förarstol, bilbälten, ratt med mera. Det är tvångsförsäljning på bilarna i folkrace. Detta är på grund av att om man måste sälja sin bil för 6500 kronor lägger man inte ner mer än så för att iordningställa bilen och får därmed inte ett övertag mot de andra tävlande. Man håller även nere kostnaden för sporten på så sätt.

Det är vanligt och mycket populärt att man bettar på folkrace. Då kan man antingen betta på vem man tror kommer att vinna i sporten samt vilka bilar som kommer att få flest bud. Bettar man på sporten får man dock själv inte lägga bud.